Onze winkel is vandaag nog open tot u.
Home Algemene voorwaarden Aankoop en betaling

Aankoop en betaling


Onze voorwaarden

  • De overeenkomst tussen Dupont NV en u als koper komt tot stand op het moment dat u de door Dupont NV gestelde voorwaarden heeft geaccepteerd en daaraan heeft voldaan. Het ontbreken van een gewone handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan.
  • Dupont NV behoudt zicht het recht om een bestelling te weigeren of aan extra voorwaarden te onderwerpen zoals bij grote orders, bestellingen door minderjarigen, onvolledige bestelprocedures of problemen bij vorige orders.
  • Dupont NV bevestigt altijd de aankoop per e-mail. Wanneer er nog geen bevestigingsmail is verstuurd is de overeenkomst nog niet van kracht.
  • Dupont NV verkoopt uitsluitend goederen aan bedrijven, organisaties of natuurlijke personen die in het bezit zijn van een geldig BTW- of ondernemingsnummer
  • Betaling van producten gekocht bij Dupont NV geschiedt op factuurbasis. De betaling dient te gebeuren ten laatste 7 dagen na factuurdatum. Bij nieuwe klanten vragen wij bij de eerste bestelling een betaling op voorhand op basis van een pro forma factuur.
  • De verkoper blijft eigenaar van alle goederen tot op het ogenblik van volledige betaling.
  • In geval van niet tijdige betaling is Dupont NV bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering op te schorten tot het moment waarop de u de betalingsverplichtingen volledig bent nagekomen
  • De Algemene Voorwaarden en de bevestigingsmails worden steeds opgemaakt in de taal van de website.
Gratis levering vanaf €250
5.000+ producten
Retourneren binnen 30 dagen
Veilig online betalen